SECURITY PEKKO 007

hello,
my name is
SECURIY PEKKO 007
and I’m your
protector.

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์งานบริหารหลายด้าน ร่วมกับกลุ่มนายทหาร จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งทางภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงให้กับ องค์กร บริษัท โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน สถานที่ราชการ และสถานที่ทั่วไป

Established on April 27, 2012 by experienced new generation entrepreneurs together with a group of military officers, establishing the company to support the growth of both social and economic sectors. The company provides security service with a high standard for organizations, firms, factories, office buildings, villages, government buildings and general locations.

เราให้บริการโดยทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง ทั้งยังผ่านการฝึกระเบียบวินัยและความแข็งแกร่งโดยใช้ระบบทหาร จากครูฝึกทหารอาชีพ มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ เสริมด้วยการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานระงับเหตุร้ายประเภทต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มเปี่ยมประสิทธิภาพ กระตือรือร้น และมีวินัยสูง ผสานกับเทคโนโลยีการติดกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมที่สำนักงานใหญ่

We provide professional security teams, experienced and well trained by professional soldier teachers with military disciplined strength system. The physical fitness and drug testing are done on a regular basis together with training procedures for various disaster types to ensure that they are fully in control with efficiency, enthusiasm and high discipline combining with the technology that connect  the cameras to the control center at the security head office.

สถานประกอบการแต่ละแห่งที่เราให้บริการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัว และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำในพื้นที่ การปฏิบัติงานควบคู่กันทั้งสองระบบช่วยให้สามารถกำจัดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ใช้เพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเดียว นอกจากนั้น ลูกค้าของเราจะได้รับการออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าขั้นตอนการปฏิบัติการระงับเหตุ มาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการแต่ละประเภทมากที่สุด

In each location with our security services, at least 20 CCTVs will be installed throughout the area with security officers stationed in the area. The two systems work together to help eliminate errors in performance using only a single security system.  Our customers will receive specific security system such as the suspension of the incident with area control procedure to suit the most needs for each location possible.

เราใช้ระบบเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยติดตั้งในพื้นที่ ติดต่อสื่อสารเชื่อมสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบช่องสัญญาณเฉพาะมายังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยตรวจสอบสถานการณ์ผ่านจอมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้รักษาความปลอดภัยได้อย่างไม่คลาดสายตา ไม่ว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมสามารถประสานงานและสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติการที่ถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถระงับเหตุได้อย่างฉับพลันทันท่วงที

We use modern camera technology installed in the area communicate to the Internet via a dedicated channel to a central control center. The security officers monitor the situation through the monitor 24 hours a day to provide security without missing sight. When emergency occurs, security officers from the control center will coordinate directly with the security officers in the area advising most effective  procedure to cause a sudden stop in time.

การฝึกอบรม

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด จ. มหาสารคาม
บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด จ.นครราชสีมา
บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด จ.สุพรรณบุรี
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จ.ลพบุรี
บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด จ.ลพบุรี
บริษัท คริสตัล ฟู้ด จำกัด จ.ลพบุรี
บริษัท เอปิคิเรียนส์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สปอร์ต ไทย เอชคิว จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดินทอง คอร์เปอเรชั่น จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
ร้านอาหาร วังหิ่งห้อย จ.กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)

สวัสดิการ

-  ค่าเดินทางสำหรับทุกหน่วยงาน

-  มีที่พักใกล้หน่วยงาน หรือ เงินช่วยเหลือค่าเช่าห้องพักทุกเดือน

-  พักร้อนประจำปี

-  ประกันสังคม/ประกันชีวิต

-  ชุดสวัสดิการประจำปี

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

โทร. 086 345 6518

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เป๊กโก้ 007 จำกัด
เลขที่ 735 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

SECURITY PEKKO 007 Co., Ltd.
735 Soi Lasalle 24 , Bangna Tai Subdistrict , Bang Na District, Bangkok 10260

  • Tel. 02-0056007